Ochrana osobních údajů

Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s osobními daty. Vnímáme citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám.

Chráníme vaše osobní údaje

Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s osobními daty. Vnímáme citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám.

Společnost Rašelina a.s. zavedla pravidla, jimiž respektuje obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

V rámci provedené široké analýzy oblastí, v nichž nakládáme s osobními daty, jsme definovali, za jakým účelem tato data zpracováváme a uchováváme a porovnali výsledky s právními tituly, jež nám určují povinnost vybraná data archivovat. Zpracovali jsme registr Právních titulů osobních údajů a vnitřní směrnici SM_GDPR_01, která obsahuje přesná pravidla o nakládání s osobními daty, a kterou se naše společnost řídí. Směrnice stanovuje, jakým způsobem nakládáme, zpracováváme a chráníme osobní údaje subjektu údajů (fyzických osob), dále upravuje odpovědnost pracovníků, kteří s osobními údaji pracují. Rovněž směrnice upravuje a stanovuje lhůty pro výmaz osobních údajů.
 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Fyzická osoba má právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu – stačí zaslat email na emailovou adresu gdpr@raselinazc.cz a uvést odvolání konkrétního souhlasu.

Příklad: Odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek a obchodního sdělení (newsletter).
 

Právo být zapomenut

Fyzická osoba má právo být zapomenuta (výmaz osobních údajů ze všech databází).

O výmaz osobních údajů lze požádat emailem na emailovou adresu gdpr@raselinazc.cz.

Právo být zapomenut má subjekt údajů kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.

Příklad: zákonná povinnost je například evidence a archivace účetnictví, tato doba je 10 let. Rovněž pak personální záznamy musíme archivovat a nemůžeme je vymazat.

 

Informace o používání Cookies

Při procházení webových stránek se do webového prohlížeče uživatele ukládají malé datové soubory zvané „cookies“. Cookie je malý textový soubor, který se přenese do počítače v okamžiku návštěvy stránky uživatelem. Umožňuje následnou analýzu chování uživatele při návštěvě stránky, určení počtu návštěv a zpětné zmapování otevřených stránek v průběhu návštěvy. Cookie obsahuje základní informace o návštěvě uživatele na stránkách, např. jméno navštívených stránek. Obsah cookie je uložen v samostatném adresáři v počítači uživatele. Dvojitým kliknutím na soubor je možno získat další informace o navštívených stránkách, datu a hodině návštěvy. Všechna data jsou současně k dispozici správci stránek, které uživatel navštíví.

Úpravou nastavení prohlížeče může uživatel zakázat použití souborů cookie, odstranit je nebo definovat podmínky, za kterých mohou být použity. Výsledkem pak může být to, že uživatel nebude moci využít veškerou funkčnost navštívených stránek. Základní nastavení webového prohlížeče povoluje použití coockie a odmítnout takové cookie, které nepocházejí z právě prohlížených stránek.

Správce stránek může spojit osobní data vyplněná uživatelem v průběhu vyplnění registračního formuláře s daty obsaženými v cookie. Správce stránek může využít informace získané pomocí cookie samostatně nebo v kombinaci s osobními daty k vyhodnocení využívání webových stránek. Může vytvářet výstupy o aktivitách webových stránek, statisticky analyzovat data nebo poskytovat další služby spojené s používáním stránek.

Přístupem na stránky vlastněné firmou Rašelina a.s.. souhlasím návštěvník s instalací cookie a dává také souhlas s využitím osobních a dalších údajů, které jsou v cookie obsaženy nebo jsou získány zpracováním a integrací těchto údajů.

Google – Ochrana soukromí a smluvní podmínky: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs

 

Cookies používané na stránky Rašelina zahradní centrum s.r.o.

Google analytics

  • __ga (GA)
  • __gat (GA)
  • __gid (GA)

Další informace o GA cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 

Cookies se stavem cookie compliance

  • cmplz-allow-all (cookies povoleny/odmítnuty)
  • cmplz-statistics-optin (statistické cookies)
  • cmplz-marketing-optin (marketingové cookies)

 

Seznam profilových stránek na Facebooku: